top of page
ADHC پیشرفته اینجاست تا به شما در ارائه مراقبت های روزانه برای عزیزان کمک کند.

کلاس ها

center​ ما مجموعه ای از کلاس ها را ارائه می دهد از جمله:

  • رقص

  • Yoga​

  • ESL برای سخنرانان ماندارین

  • ESL برای اسپانیایی زبانان

  • ESL برای فارسی زبانان

ما آماده پذیرش شرکت کنندگان جدید در برنامه خود هستیم.با ما تماس بگیریدیارزرو تورمرکز امروز ما
bottom of page