top of page

ثبت نام

برای شروع باید فرم ثبت نام را پر کنید. شما می توانید آن را به صورت آنلاین از طریق لینک ثبت نام آنلاین ما پر کنید یا یک نسخه از فرم ثبت نام کاغذی ما را دانلود کنید تا به صورت حضوری پر شده و تحویل داده شود. فرم پزشکان باید دانلود شود و مستقیماً به مطب پزشک مراقبت های اولیه شما ارسال شود و سپس آنها برای ما فکس خواهند کرد.

bottom of page