top of page
ADHC پیشرفته اینجاست تا به شما در ارائه مراقبت های روزانه برای عزیزان کمک کند.

پرستاری

کادر پرستاری متعهد ما مراقب عزیزان شما خواهند بود. ما با پزشک مراقبت‌های اولیه شرکت‌کننده‌مان هماهنگ می‌کنیم تا مطمئن شویم که آنها در برنامه مراقبت درست هستند. 

برخی از بسیاری از خدمات پرستاری که در مرکز ما در دسترس هستند عبارتند از:

  • نظارت بر ضربان قلب و فشار خون

  • نظارت بر قند خون

  • مراقبت از زخم های ناشی از جراحت یا جراحی

  • بررسی فعال داروها

  • تغذیه

  • توالت کردن

  • کمک های سرپایی

ما آماده پذیرش شرکت کنندگان جدید در برنامه خود هستیم.با ما تماس بگیریدیارزرو تورمرکز امروز ما
bottom of page