top of page
ADHC پیشرفته اینجاست تا به شما در ارائه مراقبت های روزانه برای عزیزان کمک کند.

گردش

One​ از خدمات عالی ما سفرهای میدانی و گردش هایی است که داریم. شرکت کنندگان ما می توانند خرید هفتگی مواد غذایی خود را با ون ها و اتوبوس هایی که ما ارائه می دهیم انجام دهند. ما از فروشگاه های مواد غذایی محلی و همچنین گردش های دیگر که شامل موارد زیر است بازدید می کنیم:

  • بازار دره

  • فروشگاه 99 سنت

  • سوپر پادشاه

  • 99 مزرعه

  • بازار گرینلند

  • بازار گالریا

  • بوفه ناهار

  • خدمات مذهبی

 

ما آماده پذیرش شرکت کنندگان جدید در برنامه خود هستیم.با ما تماس بگیریدیارزرو تورمرکز امروز ما
bottom of page