top of page
ADHC پیشرفته اینجاست تا به شما در ارائه مراقبت های روزانه برای عزیزان کمک کند.

مشاوره تغذیه

مرکز ما وعده های غذایی سالم را در یک محیط گروهی با فرصتی برای معاشرت با دیگران ارائه می دهد. ما همچنین آموزش تغذیه، غربالگری خطر تغذیه، و مشاوره تغذیه را ارائه می دهیم. از آنجایی که ما فرهنگ ها و پیشینه های بسیار متفاوتی داریم، غذاهای متنوعی را ارائه می دهیم:​

  • غذای چینی

  • غذای مکزیکی

  • غذای هندی (گیاهخواری/وگان)

  • غذای ایرانی

  • لبنیات رایگان

  • کم سدیم

ما آماده پذیرش شرکت کنندگان جدید در برنامه خود هستیم.با ما تماس بگیریدیارزرو تورمرکز امروز ما
bottom of page