top of page
ADHC پیشرفته اینجاست تا به شما در ارائه مراقبت روزانه برای عزیزان کمک کند.

مواد غذایی و وعده های غذایی

ما در حال حاضر در حال ارائه وعده های غذایی و مواد غذایی در طول همه گیری هستیم. غذاهای گرم از دوشنبه تا جمعه تحویل داده می شود، در حالی که مواد غذایی شنبه ها از طریق شریک ما، Valley Marketplace تحویل داده می شود. ما انواع غذاها و مواد غذایی از محصولات، گوشت و لوازم آشپزخانه را ارائه می دهیم.

برای ثبت نام برای دریافت وعده های غذایی و مواد غذایی لطفا اینجا را کلیک کنید:ثبت نام در تحویل خواربار و غذا

ما آماده پذیرش شرکت کنندگان جدید در برنامه خود هستیم.با ما تماس بگیریدیارزرو تورمرکز امروز ما
bottom of page